Notariële werkzaamheden

De notariële akte heeft de volgende voordelen:

 1. de notariële akte wordt opgemaakt door een onpartijdige deskundige, die er naar zal streven de akte zó op te stellen, dat juridische procedures worden voorkomen;
 2. de datum, de echtheid en de juistheid van de notariële akte staan direct vast;
 3. de akte blijft steeds bewaard, er kunnen dus altijd afschriften van worden afgegeven;
 4. van sommige notariële akten kan een officieel afschrift worden afgegeven, de “grosse” worden afgegeven, dat gelijk staat aan een rechterlijk vonnis en waarmee executoriaal beslag kan worden gelegd.

De rechtszekerheid is de reden geweest om in de wet voor bepaalde overeenkomsten de notariële akte verplicht te stellen. Dat geldt voor:

 • Het maken of wijzigen van huwelijksvoorwaarden.
 • Het maken of wijzigen van een testament.
 • Het doen en het aannemen van bepaalde schenkingen.
 • Het verdelen van bepaalde erfenissen.
 • Het overdragen van onroerend goed, zoals huizen en terreinen.
 • Het splitsen van een gebouw in appartementsrechten.
 • Het verlenen en ‘doorhalen’ van hypotheken.
 • Het oprichten van een N.V., B.V., Stichting, Stichting Particulier Fonds, coöperatie, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en onderlinge waarborgmaatschappij.
 • Het omzetten van rechtspersonen, het fuseren en splitsen van rechtspersonen.
 • Het verplaatsen van de zetel van rechtspersonen.
 • Het instellen van een trust over vermogensbestanddelen.

 

In de praktijk worden naast deze overeenkomsten samenlevingsovereenkomsten en verklaringen van erfrecht door notarissen opgesteld. De notaris beperkt zich niet uitsluitend tot het opmaken van de akte. Hij leidt ook de besprekingen die aan de akte voorafgaan, weegt de belangen van de betrokkenen af en adviseert waar nodig, zoals bijvoorbeeld op het gebied van overdrachtsbelasting, successierecht, rechtspersonenrecht (fusies, splitsingen, omzettingen) en familierecht.

Notarissen zijn ambtenaren en brengen door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen Aruba vastgestelde tarieven in rekening (zie Tarieven).

Bij akten van leveringen, hypotheken en veilingen van onroerende goederen moet de notaris belastingen innen namens de overheid en deze afdragen aan de Landsontvanger (overdrachtsbelasting, schuldbriefzegel).