Huwelijkse Voorwaarden

De wet gaat ervan uit dat wanneer twee mensen trouwen hun vermogen gemeenschappelijk wordt. Dit heeft tot gevolg dat schuldeisers van de man, zich kunnen verhalen op het gehele vermogen van zowel de man als de vrouw.

Door het maken van huwelijkse voorwaarden kunt u afwijken van dit wettelijk systeem, door bijvoorbeeld een “koude uitsluiting” overeen te komen. Bij koude uitsluiting blijven de vermogens van beide echtgenoten gescheiden. De schuldeisers van de man kunnen zich in principe niet verhalen op het vermogen van de vrouw en de schuldeisers van de vrouw kunnen zich niet verhalen op het vermogen van de man. Ieder van de echtgenoten blijft zelf aansprakelijk voor de door hem of haar aangegane schulden.

Wanneer men een koude uitsluiting is overeengekomen dan zal het vermogen van de ene echtgenoot bij het einde van het huwelijk meestal méér gestegen zijn dan dat van de andere echtgenoot, terwijl beiden zich vaak evenveel inspanningen hebben getroost om dat resultaat te bereiken. Wanneer men dat onrechtvaardig vindt kan men aan de koude uitsluiting een clausule toevoegen, dat de beide echtgenoten met elkaar zullen afrekenen in geld, als waren zij in gemeenschap van goederen gehuwd. De rijkste van de twee moet dan aan de armste van de twee een bedrag in geld betalen, zodat zij uiteindelijk het huwelijk even rijk beëindigen. Op dit thema zijn verscheidene variaties mogelijk

Per 1 januari 2012 geldt het nieuwe artikel 1:87 BW Dat artikel kan grote gevolgen hebben voor echtgenoten. Kort gezegd komt het erop neer dat wanneer een echtgenoot geld heeft besteed aan het vermogen van de andere echtgenoot (bv. een bijdrage in de verbouwingskosten van het huis van de andere echtgenoot of in de hypotheekkosten), deze echtgenoot een geldvordering krijgt op de andere echtgenoot. Deze geldvordering is evenredig aan het aandeel dat besteed is in het totaal, doch minimaal het bestede bedrag. Wordt het huis twee maal zoveel waard, dan verdubbelt de vordering. Aan deze bepaling zitten vervelende haken en ogen, die men met huwelijkse voorwaarden kan vermijden

Wanneer de echtgenoten op een leeftijd zijn gekomen dat men geen bijzondere risico’s heeft te verwachten, kan het voordelig zijn om de huwelijkse voorwaarden op te heffen. Het gevolg is dan weer een algehele gemeenschap van goederen. Men bereikt daarmee een betere bescherming van de armste echtgenoot tegen de aanspraken van de kinderen van de rijkste echtgenoot en een besparing in de successiebelasting.

In huwelijkse voorwaarden kan men ook kiezen voor een rechtsstelsel, dat de huwelijkse voorwaarden moet beheersen. Wanneer u in Nederland woont en in Curaçao gaat trouwen, kunt u in Curaçao huwelijkse voorwaarden maken en het Nederlandse recht van toepassing verklaren.

Wanneer u in Nederland woont, moet u niet vergeten de huwelijkse voorwaarden ook te laten inschrijven in het huwelijksgoederen-register te Den Haag (kosten circa €. 170,-), anders gelden zij niet voor uw schuldeisers!

Huwelijkse voorwaarden gemaakt vóór het huwelijk kosten minimaal:

Honorarium NAƒ. 750,00
Omzetbelasting honorarium NAƒ. 45,00
Griffiekosten en zegels NAƒ. 165,00
Kantoor- en administratiekosten NAƒ. 100,00
Omzetbelasting kantoor- en administratiekosten NAƒ. 6,00
Totaal NAƒ. 1.066,00

Huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk gemaakt kosten meer, omdat daarbij meestal een akte van verdeling van de huwelijksgemeenschap komt. Het is zeer eenvoudig om de huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk te wijzigen.