Levenstestament

Voor het geval men later dement wordt kan men in een zogenaamd levenstestament bepaalde wensen vastleggen. Daarin kunt u bijvoorbeeld aangeven:

  • wie u als bewindvoerder over uw vermogen wenst;
  • wie u als mentor wenst (de persoon, die over uw niet-zakelijke belangen, zoals geneeskundige behandeling en verzorging namens u beslist)
  • de al dan niet voortzetting van een medische behandeling bij een ondragelijke ziekte zonder vooruitzicht op verbetering (passieve euthanasieverklaring)
  • eventuele volmachten om bepaalde zaken te regelen.