Nieuws

Verruiming van registratietermijn veilingen Defensiewoningen

Indien u wilt bieden op de veiling dan dient u zich voordat de veiling begint aan te melden en zich te laten screenen. De termijn voor registratie is vanaf nu verruimd. Wij bieden hiervoor de mogelijkheid om bij ons langs te komen op kantoor voor de screening.

 

Voor de veiling van 20 januari 2017 kunt u zich registreren vanaf:

Maandag 16 januari tot en met donderdag 19 januari, tussen 14.00 uur en 17.00 uur;
Vrijdag 20 januari, tussen 08.00 uur en 09.00 uur.

 

Voor de veiling van 27 januari 2017 kunt u zich registreren vanaf:

Maandag 23 januari tot en met donderdag 26 januari, tussen 14.00 uur en 17.00 uur;
Vrijdag 27 januari, tussen 08.00 uur en 09.00 uur.

 

Gelieve uw bankgarantie, hypotheektoezegging en/of andere zekerheden mee te nemen met een geldig identiteitsbewijs.

Indien u koopt namens een rechtspersoon, gelieve de statuten mee te nemen, alsmede het aandeelhoudersregister en een recente KvK (niet ouder dan 3 maanden).

 

Bieden op afstand
Indien u zelf niet in de gelegenheid bent om op de veiling op Curaçao te bieden dan heeft u de mogelijkheid om iemand te machtigen, die namens u mag bieden. Die persoon geeft op de veiling aan dat hij/zij biedt voor een nader te noemen meester. De meester moet dan worden genoemd op de veiling. De persoon moet er voor zorgen dat hij/zij bij de registratie alle benodigde documenten en gegevens van de bieder overlegd heeft. Het is niet mogelijk om iemand van het notariskantoor te machtigen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.