Nieuws

Covid-19 (Updated on April 15th, 2021)

Geachte klant,

Aangezien de regering enkele weken geleden strikte maatregelen heeft genomen in verband met COVID-19 en de “lock down” op 15 april 2021 heeft verlengd met minstens twee (2) weken, zal ons kantoor gesloten zijn tot tenminste 2 mei 2021. 

De regering heeft echter een uitzondering gemaakt voor dringende notariële diensten, zoals bijvoorbeeld het opmaken van testamenten.
Indien dit het geval is, verzoeken wij u vriendelijk een email te sturen naar info@fungaloi-samandar.com met uw contactgegevens en we zullen ons uiterste best doen om zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen.

We zullen gedurende de lock down telefonisch niet bereikbaar zijn en we zullen geen of beperkte toegang hebben tot onze e-mails.

Het afhandelen van onroerendgoedtransacties wordt gedurende de lock down gestaakt en zal daarna in verband met het bovenstaande langer duren dan gebruikelijk.

 

Dear client,

Due to the fact that the government has issued strict measures in connection with COVID-19 a couple of weeks ago, and has prolonged the “lock down” on April 15th, 2021, for at least two (2) weeks, our office shall be closed up to and including Sunday May 2nd, 2021, or until further notice.

However, the government has made an exception for urgent notarial services, for example last wills. If that is the case, please send us an email at info@fungaloi-samandar.com with your contact information and we will do our best to contact you as soon as possible.

We will not be available by telephone during the lock down and we will have no or limited access to our e-mails.

The settlement of real estate transactions will be discontinued during the lock down and will thereafter due to the above take longer than usual.

Thank you for your understanding an cooperation.