Nieuws

Veiling 8ste tranche Defensiewoningen en inschrijfdata

In de maand november 2021 zullen opnieuw Defensiewoningen geveild worden.

Indien u wilt bieden op de veiling dan dient u zich voordat de veiling begint aan te melden en zich te laten screenen. Wij bieden hiervoor de mogelijkheid om bij ons langs te komen op kantoor voor de screening.


Voor de veiling van 5 november 2021 kunt u zich registreren vanaf:

Maandag 1 november tot en met donderdag 4 november tussen 08:30 en 12:00 uur en tussen 14:30 en 17:00 uur

Voor de veiling van 12 november 2021 kunt u zich registreren vanaf:

Maandag 8 november tot en met donderdag 11 november tussen 08:30 en 12:00 uur en tussen 14:30 en 17:00 uur


Gelieve uw bankgarantie, hypotheektoezegging en/of andere zekerheden mee te nemen met een geldig identiteitsbewijs.

Indien u koopt namens een rechtspersoon, gelieve de statuten mee te nemen, alsmede het aandeelhoudersregister en een recente KvK (niet ouder dan 3 maanden).

Bieden op afstand
Indien u zelf niet in de gelegenheid bent om op de veiling op Curaçao te bieden dan heeft u de mogelijkheid om iemand te machtigen, die namens u mag bieden. Die persoon geeft op de veiling aan dat hij/zij biedt voor een nader te noemen meester. De meester moet dan worden genoemd op de veiling. De persoon moet er voor zorgen dat hij/zij bij de registratie alle benodigde documenten en gegevens van de bieder overlegd heeft. Het is niet mogelijk om iemand van het notariskantoor te machtigen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.