Onroerende zaakbelasting

Op 1 januari 2014 is de Landsverordening onroerendezaakbelasting in werking getreden.
De onroerendezaakbelasting wordt jaarlijks geheven over de leggerwaarde die de Inspectie der Belasting vaststelt voor onroerende zaken.

  • Bij een leggerwaarde tussen 0 en NAƒ. 350.000,- is het tarief 0,4%
  • Tussen NAƒ. 350.000,- en NAƒ. 750.000,- is het tarief 0,5%
  • Vanaf NAƒ. 750.000,- is het tarief 0,6%.