Digitale nalatenschap

Wanneer iemand komt te overlijden, lopen bepaalde zaken gewoon door, zoals de automatische felicitaties bij verjaardagen via de e-mail. De gegevens op sociale netwerken blijven bestaan en kunnen niet zomaar verwijderd worden (bv. Facebook en LinkedIn). Ook zou het kunnen zijn dat U een geldbedrag tegoed heeft, dat u niet zonder de inloggegevens kunt ontvangen.

Om deze zaken te regelen zoudt u een gesloten envelop in bewaring kunnen geven bij een notaris, waarin de wachtwoorden en gebruikersnamen vermeld staan, welke envelop alleen aan de erfgenamen mag worden afgegeven. Bij wijziging van de gegevens, kan een nieuwe envelop worden overhandigd, waarop staat vermeld “deze envelop vervangt alle eerder gedeponeerde enveloppen”. In uw testament kunt u aangeven bij welke notaris een dergelijke envelop is gedeponeerd. Het testament blijft geheim en wordt niet eerder geopend dan na het overlijden van de betreffende persoon.

Een andere mogelijkheid is om in het testament uw gebruikersnaam en wachtwoord te vermelden en daarin iemand (de “digitale executeur”) te machtigen om met behulp van die gegevens de accounts op te heffen.