Testament

Wanneer iemand overlijdt gaat zijn vermogen over op zijn erfgenamen. Het erfrecht wijst de erfgenamen aan. Indien u wil, dat uw vermogen anders vererft dan door de wet aangegeven, dan dient u een testament te maken. Met een testament bepaalt u wat er met uw vermogen na uw overlijden gebeurt. In een testament kunt u ook andere zaken vastleggen:

  • de bescherming van de langstlevende ouder tegen de aanspraken van de kinderen
  • de voogdij over minderjarige kinderen
  • het uitsluiten van schoonkinderen of partners van uw kinderen
  • het instellen van een bewind over de geërfde goederen van één of meer der erfgenamen
  • de benoeming van een executeur testamentair
  • uw wensen terzake van de uitvaart, begrafenis of crematie
  • het nalaten van bepaalde bedragen of zaken aan bepaalde personen
  • het benoemen van een “digitale executeur”; zie digitale nalatenschap

 

Anders dan in Nederland, kan men in Curacao zijn kinderen wèl onterven. Met ingang van januari 2012 is in Curaçao de legitieme portie afgeschaft. Ook kan men zgn. fideicommissen maken, dat zijn makingen aan één of meer personen met het doel dat bij het overlijden van hen, het vermaakte moet worden afgegeven aan anderen (de zgn. “verwachters”).

Het minimumtarief, dat voor testamenten in rekening wordt gebracht is als volgt:

Honorarium minimaal NAƒ. 420,00
Omzetbelasting honorarium NAƒ. 25,20
Zegels NAƒ. 25,00
Totaal NAƒ. 470,20

Een testament kost dus minimaal in totaal NAƒ. 470,20.