Verklaring van erfrecht

Na het overlijden moeten de erfgenamen kunnen beschikken over de tegoeden bij de bank van de overledene. De bank zal daarvoor een door een notaris af te geven verklaring van erfrecht verlangen. In zo’n verklaring staat wie de erfgenamen zijn en wie dus over de goederen van de nalatenschap mogen beschikken. Daarvoor moet de notaris wel de gegevens hebben om tot die verklaring te komen en zal hij een onderzoek doen bij het testamentenregister. Wanneer meer personen tot een nalatenschap gerechtigd zijn kan het praktisch zijn aan één persoon een volmacht te geven om alles te regelen.

Documenten, die vereist zijn om een verklaring van erfrecht op te laten stellen:

  • een “stamboomverklaring” betreffende de overledene en diens afstammelingen, af te geven door de afdeling Burgerlijke Stand en Bevolking te Curaçao
  • een verklaring van de afdeling Bevolking van de woonplaats van de kinderen van de overledene omtrent hun huwelijkse staat, indien zij niet in Curaçao wonen.

 

De kosten van een VVE inclusief 1 verklaring van aanvaarding/verwerping zijn als volgt:

Honorarium minimaal voor 1 erflater/erflaatster NAƒ. 540,00
Omzetbelasting honorarium NAƒ. 32,40
Zegels NAƒ. 25,00
Kantoor- en administratiekosten NAƒ. 100,00
Omzetbelasting kantoor- en administratiekosten NAƒ. 6,00
Totaal NAƒ. 703,40