Publicaties

Antilliaans en Nederlands Vennootschapsrecht

Verder heeft mr. Burgers gepubliceerd “Antilliaans en Nederlands Vennootschapsrecht”, deel LXXIII in de serie Ars Notariatus.