Publicaties

Tegenstrijdig belang in het rechtspersonenrecht, geschiedenis, verschillen met Nederland en de toekomst

“Tegenstrijdig belang in het rechtspersonenrecht, geschiedenis, verschillen met Nederland en de toekomst” in T.A.R.-Justicia, 2010 nr. 1