Oprichting van NV’s en BV’s

Wanneer iemand voor eigen rekening een onderneming drijft dan doet hij dat als zogenaamde eenmanszaak. Hij is als ondernemer persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden en andere verplichtingen van de eenmanszaak. Dit heeft tot gevolg dat een schuldeiser zich op het privé-vermogen van de ondernemer (èn van diens echtgenote!) kan verhalen.

Ter voorkoming van deze persoonlijke aansprakelijkheid kan de ondernemer een naamloze of besloten vennootschap oprichten. Hij wordt dan aandeelhouder (= eigenaar) van de naamloze of besloten vennootschap, die dan de onderneming drijft en aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming, zonder dat de eigenaar-aandeelhouder aansprakelijk wordt.

Het Curaçaose vennootschapsrecht biedt veel mogelijkheden door zijn flexibiliteit, niet alleen voor de Curaçaose ondernemer, maar ook voor de Nederlandse ondernemer die in Europa zijn bedrijf heeft.

Wanneer een Nederlandse ondernemer een Curaçaose B.V. gebruikt en in Nederland werkzaam is, dan zijn een groot aantal bezwarende bepalingen van de Nederlandse wetgeving niet van toepassing, zoals bijvoorbeeld het verplichte structuurregime, de gecompliceerde bepalingen omtrent de handhaving van het eigen vermogen.

Andere voordelen van het Curaçaose vennootschapsrecht zijn, dat aandelen zonder stemrecht kunnen worden uitgegeven (praktisch bij estate planning), fusies en splitsingen gemakkelijker en goedkoper zijn dan in Nederland, het kapitaal kan in Euro’s luiden, maar desgewenst ook in dollars.

Raadpleeg notaris Burgers voor meer informatie over nog meer voordelen op dit terrein.

De kosten van een standaard naamloze of besloten vennootschap bedragen meestal:

Honorarium (minimaal) NAƒ. 1.950,00
Vastrecht NAƒ. 305,00
Zegels NAƒ. 85,00
Kamer van Koophandel (minimaal) NAƒ. 139,50
Naamscontrole NAƒ. 25,00
Kantoor- en administratiekosten NAƒ. 165,75
Omzetbelasting NAƒ. 126,95
Oprichtingskosten NAƒ. 2.797,20