Pensioensstichting

Voor een ondernemer is het van belang, dat hij en zijn persooneelsleden na het arbeidzame leven toch een inkomen hebben, niet alleen bij arbeidsongeschiktheid, maar ook bij ouderdom en overlijden (weduwen- en wezenpensioen).

De ondernemer kan daarvoor een levensverzekeringspolis sluiten bij een verzekeringsmaatschappij, maar kan dit ook zelf regelen middels een pensioenstichting of pensioen-B.V.

In samenwerking met een belastingadviseur kan gekozen worden voor een stichting of een B.V. Wanneer de ondernemer nakomelingen heeft, dan kan het raadzaam zijn om de kinderen (mede-)aandeelhouders van de pensioen-B.V. te laten zijn. daarmee kan men voorkomen dat de kinderen bij een onverhoopt vroeg overlijden van de ouders veel successiebelasting over de waarde van de aandelen moeten betalen. Om dezelfde reden is het raadzaam om bestaande pensioenstichtingen om te zetten in een pensioen-B.V.

De oprichtingskosten van een pensioenstichting bedragen circa NAƒ. 2.725,- en die van een pensioen B.V. (of N.V.) circa NAƒ. 2.725,-.