Tarieven Algemeen

Op Curaçao worden de notariële tarieven voor de meest voorkomende akten vastgesteld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Alle tarieven zijn onderhevig aan 8,5% kantoor- en administratiekosten.

Er zijn vaste tarieven, waarbij afwijking naar beneden of naar boven niet mogelijk is. Deze tarieven gelden voor hypotheekakten, overdrachten van onroerende zaken en veilingen. Er zijn ook minimum tarieven vastgesteld voor de behandeling van nalaten-schappen, verdeling van vermogen na een echtscheiding, oprichting van naamloze vennoot-schappen en stichtingen, huwelijkse voorwaarden en testamenten. Alle notariële tarieven zijn onderhevig aan 6% Omzetbelasting. Op iedere akte en op iedere aanhechting moeten zegels worden geplakt en wel NAƒ. 10,- per A-4. Die zegels zijn niet onderhevig aan omzetbelasting.

Koop en overdracht van onroerende zaken en vestiging van hypotheken

Bij overdrachten van onroerend goed is 4% overdrachtsbelasting verschuldigd over (in principe) de koopsom. Hypotheekakten en akten voor overdracht van onroerende zaken moeten worden ingeschreven bij het kadaster. Daarover zijn inschrijvingskosten verschuldigd. Ook moet de notaris inzage nemen bij het kadaster om bepaalde zaken te controleren. Het kadaster brengt daarvoor ook kosten in rekening.

Tarieven

Om zelf het tarief te berekenen kunt u bereken tarief koopakte raadplegen. Bij de aankoop van een terrein of huis zal meestal nog de grondbelasting en eventueel erfpacht over het restant van het lopende jaar betaald moeten worden.

Tarieven hypotheekakte

Bij hypotheken is ook schuldbriefzegel verschuldigd, dit is een belasting van vier promille over de hoofdsom.

Voor de berekening kunt ook onze bereken kosten hypotheekakte gebruiken.

Bij een hypotheek zal meestal ook een risicoverzekering of een levensverzekering worden afgesloten en natuurlijk ook een brandverzekering met uitgebreide dekking. Die verzekeringskosten worden vaak door de financieringsinstelling via de notaris in rekening gebracht. Sommige banken brengen een afsluitprovisie in rekening.

Testamenten

Het minimumtarief dat voor testamenten in rekening wordt gebracht is NAƒ. 420,-.
Daar komen nog minimaal zegels ad NAƒ. 15,- en de Omzetbelasting ad NAƒ. 25,20 bij.
Een testament kost dus minimaal in totaal NAƒ. 460,20.

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden gemaakt vóór het huwelijk kosten minimaal:

Huwelijksvoorwaarden NAƒ. 750,00
Zegels en inschrijvingskosten Griffie NAƒ. 130,00
Omzetbelasting NAƒ. 45,00
Totaal NAƒ. 925,00

Huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk gemaakt kosten meer, omdat daarbij meestal een akte van verdeling van de huwelijksgemeenschap komt.

Samenlevingscontracten

Samenlevingscontracten kunnen verscheidene onderwerpen regelen.
De minimale kosten waar rekening mee gehouden dient te worden zijn:

Honorarium NAƒ. 600,00
Zegels NAƒ. 25,00
Omzetbelasting NAƒ. 36,00
Totaal NAƒ. 661,00

Pensioenstichtingen – pensioen- B.V.

De totale oprichtingskosten van een pensioenstichting bedragen circa NAƒ. 2.725,- en die van een pensioen B.V. (of N.V.) of andere N.V. of B.V. circa NAƒ. 2.725,-.

Nadere informatie gewenst?
Bel gerust 737 0877 of neem per e-mail contact met ons op.