Kosten Hypotheekakte

Meestal heeft men bij de aankoop van een perceel of gebouw financiering nodig. Hieronder staan enkele voorbeelden van de kosten van een hypotheekakte.

Bij een hypotheek zal meestal ook een risicoverzekering of een levensverzekering worden afgesloten en natuurlijk ook een brandverzekering met uitgebreide dekking. Die verzekeringskosten worden vaak door de financieringsinstelling via de notaris in rekening gebracht. Sommige banken brengen een afsluitprovisie in rekening.

Voor een prijsindicatie van de hypotheekakte en akte van levering die gepaard gaan met grondslagen kunt u gebruik maken van onze calculator. Klik op de knop hieronder om de calculator te openen.

Bedenk s.v.p. dat de kantoor- en administratiekosten 8,5% van het honorarium bedragen vermeerderd met 6% omzetbelasting met een minimum van NAƒ. 100,00.