Kosten akte van levering

Koop en levering van onroerende zaken en vestiging van hypotheken

Bij overdrachten van onroerend goed is 4% overdrachtsbelasting verschuldigd over (in principe) de koopsom. Hypotheekakten en akten voor levering van onroerende zaken moeten worden ingeschreven bij het kadaster. Daarover zijn inschrijvingskosten verschuldigd. Ook moet de notaris inzage nemen bij het kadaster om bepaalde zaken te controleren. Het kadaster brengt daarvoor ook kosten in rekening.

Overdrachtsbelasting Tarieven

De zegels en kadasterkosten bedragen per akte van levering gemiddeld NAƒ. 910,-, een en ander afhankelijk van het aantal pagina’s en de te nemen inzage. Bij hypotheken bedragen de kadasterkosten en zegels bij hypotheken tot NAƒ. 200.000,- minimaal NAƒ. 725,-. Wordt de hoofdsom groter, dan stijgen de kadasterkosten met NAƒ. 100,- per NAƒ. 100.000,-.

Bij hypotheken is ook schuldbriefzegel verschuldigd, dit is een belasting van vier promille van de hoofdsom.

De notaris is verantwoordelijk voor de afdracht van de overdrachtsbelasting en schuldbriefzegel.

Bereken de kosten

Bij de aankoop van een terrein of huis zal meestal nog de grondbelasting en eventueel erfpacht over het restant van het lopende jaar betaald moeten worden. Voor een prijsindicatie van de hypotheekakte- en leveringskosten kunt u gebruik maken van onze calculator. Klik op de knop hieronder om de calculator te openen.

Voor een prijsindicatie van de hypotheekakte en leveringsakte die gepaard gaan met grondslagen kunt u gebruik maken van onze calculator. Klik op de knop hieronder om de calculator te openen.

Bedenk s.v.p. dat de kantoor- en administratiekosten 8,5% van het honorarium bedragen vermeerderd met 6% omzetbelasting met een minimum van NAƒ. 100,00.