Tarief Erfpacht EWP

De overdrachtsbelasting en overige kosten worden berekend over 16 x aantal vierkante meters x de canon/m². De uitkomst van deze rekensom kunt u invullen in de kostenberekening van de koop van onroerende zaken. Over het honorarium komt nog 8,5% aan kantoor- en administratiekosten met een minimum van NAƒ. 100,00.

 Let op:

Bij verkrijging in erfpacht dient men bovendien rekening te houden met de navolgende kosten:

  • meetbriefkosten
  • metingskosten
  • 1 jaar erfpachtcanon vooruit, zijnde aantal m² x erfpachtcanon per m²

 

Voorbeeld:

Er zal een recht van erfpacht worden gevestigd op een perceel grond ter grootte van 750 vierkante meter (750m²) en u bent verplicht een jaarlijkse canon te betalen naar reden van NAƒ. 1,80 per vierkante meter. De meetbriefkosten zijn NAƒ. 1.500,- en de metingskosten zijn NAƒ. 500,-

De berekening van de overdrachtsbelasting wordt dan als volgt:

Factor 16 x 750m² x NAƒ. 1,80 = NAƒ. 21.600,- (Afronden in hele tientjes)

 

Vult u het berekende bedrag als grondslag voor de berekening van kosten in onze kosten calculator voor de akte van levering in, dan zijn de kosten:

Overdrachtsbelasting NAƒ. 864,00
Kadasterkosten en zegels NAƒ. 910,00
Notarieel honorarium NAƒ. 800,00
Omzetbelasting over het notariële honorarium NAƒ. 48,00
Kantoor- en administratiekosten NAƒ. 100,00
Omzetbelasting over kantoor- en administratiekosten NAƒ. 6,00
Totale (notaris)kosten NAƒ. 2.728,00

 

De totale kosten worden dan:

(Notaris)kosten NAƒ. 2.728,00
Meetbriefkosten NAƒ. 1.500,00
Metingskosten NAƒ. 500,00
Vooruitbetaling erfpachtcanon van 1 jaar (750m² x NAƒ. 1,80) NAƒ. 1.350,00
Totaal NAƒ. 6.078,00

De meetbriefkosten, metingskosten en vooruitbetaling erfpachtcanon dienen te geschieden middels een bij Domeinbeheer af te halen inningsopdracht.