Trusts

Op 1 januari 2012 is op Curaçao de trust naar het voorbeeld van de Delaware trust ingevoerd. Met de trust kan de insteller of “settlor” een vermogen aan de trustee doen toekomen. De trustee heeft te gelden als eigenaar, maar is dat alleen ten behoeve van de begunstigde (“beneficiary”). Dit vermogen is afgescheiden van het vermogen van de trustee. Het valt dus niet in het faillissement van de trustee, noch in de huwelijksgemeenschap waarin de trustee gehuwd is en het behoort ook niet tot zijn nalatenschap. De wetgeving is afgestemd op het Haags Trustverdrag van 1985 en bevat voornamelijk regelend recht, waardoor het mogelijk is de trust voor veel toepassingen te gebruiken en deze “op maat” van de cliënten te maken.
Zo kan men de trust onder meer gebruiken bij de “estate planning”, voor het veilig stellen van een vermogen voor de beroepsrisico’s van bv. artsen, consultants, advocaten en notarissen, voor het onderbrengen van een uitvinding of computerprogramma (broncode), voor het creëren van zogemaamde “protected cells” bij beleggingsmaatschappen, alsmede als instrument bij de financiering van projecten middels participatie door de financierder. Ook kan bv. een kunstwerk voor een lange tijd in trust worden gegeven. Met de trust kan men allerlei problemen m.b.t. nalatenschappen, zoals de zgn. “probate procedures” voor wat betreft buitenlandse bezittingen vermijden. In dezelfde sfeer kan men een trust instellen voor het vermogen dat uiteindelijk aan de kinderen zal toekomen, waarbij men niet de rechterlijke bemoeienis wil hebben i.v.m. de minderjarigheid van de kinderen, en welke trust men kan laten doorlopen tot bv. hun 25ste jaar of 30ste jaar. Tevens kan men met de trust ervoor zorgen dat niet de erfgenamen unaniem moeten beslissen over vermogensbestanddelen (hetgeen vaak problemen oplevert), maar de trustee overeenkomstig de regels van de trust.

De insteller van de trust kan tegelijkertijd ook de (eerste) trustee zijn en er moet altijd op een of andere manier in de opvolging worden voorzien.

De trust kan worden ingesteld voor bepaalde of onbepaalde tijd.

De trustakte kan in het Nederlands, Engels, Spaans of Papiamento worden verleden.

 

Mr. H.Th.M. Burgers heeft een boek geschreven over de Curaçaose trust getiteld “De stichting, stichting particulier fonds en de trust”. Dit boek is hier verkrijgbaar.

Publicatie mr. H.Th.M. Burgers – De stichting EDIT